Naam & adres

Alleen indien u een juniorenlicentie wilt aanvragen, is een geboortedatum (dd-mm-jjjj) verplicht. Deze is later ook nog in te stellen in uw profiel.

dd-mm-jjjj

Het adres wordt gebruikt als er post naar u wordt verstuurd door ons of door verenigingen waar u wedstrijden bij loopt.

1111 AA

Club

Om aan een hondensport deel te nemen, moet u lid zijn van een erkende kynologische vereniging.

U dient ook uw lidmaatschapsnummer in te vullen.

Voorwaarden

Met het aanvragen van een account gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

  1. dat u door inschrijving voor een wedstrijd de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het Kynologisch Reglement en de ter zake geldende uitvoeringsbepalingen aanvaardt en geacht mag worden met deze bekend te zijn en zich verplicht bij inschrijving het inschrijfgeld te voldoen;
  2. dat een door u ingeschreven hond in goede gezondheid verkeert en niet met deze hond aan wedstrijden te zullen deelnemen indien de hond op de wedstrijddag in omstandigheden verkeert waardoor gevaar van besmetting van hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt;
  3. Honden die aan de oren gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 30 april 1989 of in het buitenland nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden dan wel in een buitenland geboren zijn na 1 oktober 1996, mogen niet voor krachtens dit hoofdstuk gereglementeerde wedstrijden, examens en praktijkproeven worden ingeschreven;
  4. Honden geboren na 31 augustus 2001 in Nederland of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden mogen niet voor krachtens dit hoofdstuk gereglementeerde wedstrijden, examens en praktijkproeven worden ingeschreven); Honden met geamputeerde staarten mogen deelnemen aan wedstrijden, examens en praktijkproeven, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Hiervoor kan de pagina operaties gebruikt worden. De verklaring in het paspoort dient te zijn voorzien van de reden (medische indicatie) en datum van de amputatie, alsmede een stempel met duidelijk vermelding van naam, adres en originele handtekening van de dierenarts.
  5. dat het u bekend is dat loopse teven niet worden toegelaten;
  6. dat u bekend is dat deelname aan de wedstrijd op eigen risico geschiedt.
  7. dat uw hond voldoende is geënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is.

U krijgt een mail toegestuurd met een verificatiecode. U kunt direct aan de slag met uw gegevens; zodra uw e-mailadres geverifieerd is, kunt u ook licenties aanvragen of verlengen.